Jan Petter Galaasen

  • 13.04.1939 - 16.02.2023

Min kjære Jan, vår kjære pappa, svigerfar og Bemme. Vår bror, svoger og onkel.

Annonser for Jan Petter Galaasen

Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Østlendingen
21-02-2023